เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำหรับหน่วยงานราชการ

เพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ไฟฟ้าที่เพียงพอย่อมส่งผลต่อการให้บริการที่ดี รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง ลดการรอคอยของประชาชนและผู้ใช้บริการให้น้อยลง

KTA38 Series

This Cummins commercial generator set is a fully integrated power generation system, providing optimum performance, reliability, and versatility for stationary Standby, Prime Power, and Continuous duty applications.