สมรรถนะและประสิทธิภาพของระบบสำรองไฟฟ้าที่พร้อมเสมอ

คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ผู้นำด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จะช่วยสนับสนุนสมรรถนะ
และประสิทธิภาพของระบบสำรองไฟฟ้าที่ยั่งยืนและพร้อมทำงานในทุกสถานการณ์

X3.3 Q Range Generator

This Cummins commercial generator set is a fully integrated power generation system, providing optimum performance, reliability, and versatility for Stationary Standby and Prime Power applications.

X2.5 Q Range

This Cummins commercial generator set is a fully integrated power generation system, providing optimum performance, reliability, and versatility for Stationary Standby and Prime Power applications.

Onan QD12000 for Commercial Mobile applications