เครื่องกำเนิดไฟฟ้า – ก๊าซ

เทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Generator) Cummins เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทน (Renewable energy) และความยั่งยืน (Sustainability) มากขึ้น ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ การผลิต การขนส่ง รวมถึงขั้นตอนการอุปโภคบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด แน่นอนว่าทุกธุรกิจย่อมต้องขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างมาก

Cummins แบรนด์ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์ชั้นนำของโลกให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ทีมวิศวกรจึงออกแบบและผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Generator) หลายรุ่น หลายกำลัง เพื่อรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อย่าง Cummins Gas Generator Set HSK78G ที่ใช้พลังงานจากวัตถุดิบเหลือ ทิ้ง/ใช้ ในกระบวนการผลิต และก๊าซธรรมชาติ จำหน่ายพร้อมบริการหลังการขายโดย Cummins DKSH (Thailand) ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงผู้เดียวในประเทศไทย

4 จุดเด่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซจาก Cummins

สำหรับ Cummins Gas Generator Set HSK78G เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้พลังงานทางเลือกเช่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซมีเทน และโรงงานประเภทที่มีวัตถุดิบเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ซึ่งมีจุดเด่นที่ทำประโยชน์ให้ธุรกิจและยังช่วยลดภาระให้โลก ดังนี้

 1. ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจ
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ Cummins Gas Generator (HSK78G) ใช้เชื้อเพลิงจากการนำเอาวัตถุดิบเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาหมักเป็นก๊าซมีเทน แทนการใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งช่วยลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียให้ธุรกิจของคุณ
 2. เพิ่มรายได้เสริมหรือสนับสนุนเกษตรกร
  หลังจากนำวัตถุดิบเหลือทิ้งมาหมักเพื่อนำเชื้อเพลิงไปใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กากวัตถุดิบหลังจากการหมักสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยเพื่อเกษตรกรรมต่อได้เช่นกัน คุณสามารถขายต่อให้โรงงานปุ๋ยหรือแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังสามารถบรรจุเข้าไปในแผนการทำ CSR ขององค์กรได้อีกด้วย
 3. ได้กำไรและรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมกัน
  เมื่อคุณหันมาใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ คุณจะได้มีส่วนร่วมในการลดการทิ้งขยะซึ่งก่อให้เกิดก๊าซมีเทน (Methane) ต้นเหตุของก๊าซเรือนกระจกอันดับที่สอง ถือว่าเป็นการลดภาระให้โลกที่ดีมาก
 4. ลดมลพิษ
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากมูลสัตว์และน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม และหากองค์กรมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คุณยังสามารถนำส่วนต่างไปคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) เพื่อจำหน่ายให้องค์กรอื่น ๆ ได้

5 กลุ่มธุรกิจที่ควรใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Generator)?

อุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Genset) และสามารถนำวัตถุดิบเหลือจากกระบวนผลิตในโรงงานมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงก๊าซ มีดังนี้

 1. ฟาร์มปศุสัตว์ ใช้มูลสัตว์ในฟาร์มและเศษดินมาเปลี่ยนเป็นพลังงานก๊าซ
 2. โรงงานอาหารแปรรูป ใช้เศษอาหาร เศษวัตถุดิบประกอบอาหารที่เหลือใช้ มาเปลี่ยนเป็นพลังงานก๊าซ
 3. อาคารที่อยู่อาศัย / อาคารสำนักงาน ใช้น้ำเสีย น้ำทิ้ง เศษฝุ่น เศษอาหาร มาเปลี่ยนเป็นพลังงานก๊าซ
 4. โรงงานผลิตน้ำมันพืช ใช้กากปาล์ม กากถั่วเหลือง กากมะพร้าว กากน้ำมัน เศษดิน และน้ำเสีย มาเปลี่ยนเป็นพลังงานก๊าซ
 5. โรงงานผลิตแป้ง ใช้เปลือกมัน เปลือกข้าวสาลี เปลือกข้าวโพด เศษถั่ว เศษดิน และน้ำทิ้งมาเปลี่ยนเป็นพลังงานก๊าซ

การทำ Major Overhaul เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Generator)?

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซที่ใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งเมื่อ ครบหรือเกือบครบ 80,000 ชม. สมรรถนะหรือความทนทานอาจจะลดลง เจ้าของธุรกิจจึงจำเป็นต้องทำ Major Overhaul ซึ่งกินค่าใช้จ่ายราว ๆ 70-80% ของราคาซื้อเครื่องใหม่ ไม่หนำซ้ำยังอาจจะหาอะไหล่เปลี่ยนแทบไม่ได้แล้ว เทคโนโลยีที่ใช้งานมาตลอดก็อาจจะล้าสมัยเกินไปเมื่อต้องใช้งานควบคู่กับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรอื่น ๆ 

Cummins แนะนำให้เจ้าของธุรกิจยอมจ่ายเพิ่มเพียง 20% เพื่อที่คุณจะได้ Cummins Gas Generator Set ใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ความทนทานเต็มร้อย และบริการจากทีมช่างที่ผ่านการอบรมโดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่ทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้งานได้อีกนานและคุ้มทุนต่อธุรกิจ

ทำไมต้องซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Generator) จาก Cummins DKSH (Thailand)

หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่กำลังมองหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคุณภาพสูง Cummins รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ บริการซ่อมบำรุง ตลอดจนการยกเครื่องใหญ่ (Overhaul) ประจำปี สำหรับเจ้าของธุรกิจในประเทศไทย เราขอแนะนำให้ซื้อสินค้าจากบริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เพราะเป็น Authorized Distributor ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายโดยตรงจาก Cummins Inc. แต่เพียงผู้เดียว วางใจในมาตรฐานการบริการและการรับประกันได้แน่นอน

 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซถูกวิจัย พัฒนา และผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยนักวิจัย วิศวกร และโรงงานของ Cummins Inc.
 • อะไหล่ ชิ้นส่วน น้ำมันเครื่อง และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Cummins มีสนับสนุนพร้อมให้บริการ  ในขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเก่าที่เริ่มทำงานตั้งแต่เมื่อ 8-10 ปี ก่อนอาจไม่สามารถหาอะไหล่ได้แล้วในปัจจุบัน
 • ช่างซ่อมบำรุง แผนซ่อม เครื่องมือและเทคโนโลยีซ่อมมีความเหมาะสมกับการทำงานหนัก-เบาของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซที่นำมีเทนมาใช้จึงช่วยลดภาวะโลกร้อน  การปล่อย emission น้อยลง จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
 • เราคือ Authorized Distributor แห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดจำหน่ายสินค้าแท้ส่งตรงจากโรงงาน Cummins

QSK60G Gas Generator Series

The QSK60G is an energy efficient gas generator series offering a total package of gas generator capabilities and innovative gas technology for Prime and Peaking Power applications.

HSK78G Gas Generator Series

The new HSK78 series offers a total package of gas generator capabilities and innovative gas technology for prime and peaking power applications. The HSK78G generator series has been designed from the skid up, providing reliable power no matter how extreme the fuel source or operating conditions.