เครื่องยนต์สำหรับปั๊มน้ำดับเพลิง

สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปฏิบัติงานดับเพลิง
ด้วยเครื่องยนต์คัมมิ่นส์

เรามีเครื่องยนต์ดีเซลขนาดตั้งแต่ 260 ถึง 600 แรงม้า (194-447 กิโลวัตต์) สำหรับรถพยาบาลไปจนถึงเครื่องสูบน้ำ ด้วยเครื่องยนต์ทรงพลังที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานดับเพลิงที่มีความเสี่ยงสูง

CFP60E

Modeled after the Cummins QST60, the CFP60E has higher torque, shorter service times, longer maintenance intervals, and increased fuel economy. Customers request this model due to the durability and compactness of the design which can be configured to meet most applications.

CFP50

The rugged CFP50 has the proven mechanical pressure-time (PT) fuel system with a Woodward hydraulic governor. It has demonstrated its reliability in several applications with many configurations custom-designed for the oil and gas industry.

CFP30E

Modeled after the Cummins QST30, the CFP30 has higher torque, shorter service times, longer maintenance intervals, and increased fuel economy. Customers request this model due to the durability and compactness of the design which can be configured to meet most applications. Also one of the Cummins fire pump drive engines that offers flexibility to owners with its electronic-controlled Variable Speed Pressure Limiting Control (VSPLC) option.