เครื่องกำเนิดไฟฟ้า – ดีเซล
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบกำเนิดพลังงาน
ตั้งแต่พื้นที่ในเมืองที่มีความหนาแน่นสูงไปจนถึงสถานที่ห่างไกล และจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในบ้านไปจนถึงโซลูชันทางอุตสาหกรรม เรากำลังออกแบบพลังงานแห่งอนาคต

เทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Cummins
สำหรับโลกที่ไม่หลับใหล

เราคือตัวแทนจำหน่ายทางการของ Cummins หรือ Authorized Distributor ผู้ให้บริการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (หรือเครื่องปั่นไฟ) แท้จาก Cummins Inc. ในประเทศไทย โดยมีขนาดตั้งแต่ 8 kVA ถึง 3,750 kVA เพื่อรองรับทุกความต้องการ รวมถึงส่วนประกอบ paralleling controls, switchgear, transfer switches การควบคุมระดับระบบและการตรวจสอบระยะไกลแบบดิจิตอลทั้งที่ผลิตโดยฝ่ายวิจัยของ Cummins เองและ/หรือร่วมกับ partnert ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรายินดีให้การสนับสนุนแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วางแผน ไปจนถึงการติดตั้งและบริการหลังการขาย

งานเกษตรกรรม

โรงเรือน I การระบายอากาศ
แสงสว่าง I ระบบจ่ายอาหาร

อสังหาเชิงพาณิชย์

โรงแรม I ซูเปอร์มาร์เก็ต I ห้างสรรพสินค้า I สำนักงานให้เช่า

Data Center

ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อรักษาข้อมูล

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัย I โรงเรียน

หน่วยงานราชการ

สำนักงานรัฐ I สำนักงานบริหาร I หน่วยราชการ

สถานพยาบาล

โรงพยาบาล I ศูนย์บริการสาธารณสุข I คลินิก

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงาน I สายการผลิต I ไฟสำรองไฟฉุกเฉิน

น้ำมันและก๊าซ

สายการผลิต I ท่อส่ง I ไฟสำรอง ความปลอดภัย

อาคารที่พักอาศัย

บ้าน I คอนโดมิเนียม
ที่พักอาศัย

งานท่าเรือและ
ระบบขนส่ง

แสงสว่าง I เครน I ห้องเย็น

โทรคมนาคม / IT

ผลิตไฟฟ้าเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงาน

งานสาธารณูปโภค

ไฟฟ้าสำหรับระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่ห่างไกล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคืออะไร?

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟ (Power Generator) คือเครื่องผลิตไฟฟ้าที่นิยมใช้ทั้งสำหรับการผลิตไฟหลักเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน  และ/หรือเพื่อการสำรองไฟ ในกรณีเมื่อธุรกิจเกิดปัญหาไฟดับ หรือเหตุฉุกเฉิน เพื่อลดความเสียหายใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชนิดกระแสตรง (Dynamo) และชนิดกระแสสลับ (Alternator) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Cummins จึงเหมาะสมกับอุตสาหกรรมในไทยเพราะเป็นชนิดกระแสสลับที่ตรงกับความต้องการใช้งานสำหรับธุรกิจของคุณที่สุด

ประโยชน์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า?

อุตสาหกรรมที่ต่างกันมีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ไม่เหมือนกัน  เพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อธุรกิจของคุณ คุณจึงจำเป็นต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อเสริมการจ่ายไฟหลักให้เพียงพอ และ/หรือเพื่อสำรองไฟในยามจำเป็น เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายของธุรกิจและการหยุดชะงักของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักดับหรือเกิดเหตุขัดข้อง

การเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับธุรกิจ?

สเปคเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ใช่สำหรับคุณ: การเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เหมาะสม ควรคำนึงถึงความต้องการใช้งานเป็นหลัก เพื่อให้สามารถจ่ายไฟด้วยแรงดันไฟที่เหมาะสม เสถียร ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพสูง สามารถให้ปริมาณไฟฟ้าที่มากเพียงพอกับความจำเป็นต้องใช้ในระหว่างที่ยังเกิดปัญหาไฟดับหรือไฟตกอยู่ รวมถึงควรคำนวนโหลดครอบคลุมการเพิ่มปริมาณการใช้งานในอนาคตไว้ด้วย เพราะอาจมีต้นทุนที่สูงกว่าและทำได้ยากเมื่อต้องการเพิ่มขนาดในภายหลัง

การรับประกัน: คุณควรเลือกซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากผู้จัดจำหน่ายที่มีการรับประกัน มีบริการหลังการขาย เช่น อะไหล่ การซ่อมบำรุง ที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่คุณได้ ครอบคลุมถึงความรู้และความสามารถในการดูแลงานซ่อมที่เป็นขั้นตอน เหมาะสมกับระยะเวลาและการใช้งานหนัก-เบา ที่แตกต่างกัน

ทำไมต้องซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจาก Cummins DKSH (Thailand) ผู้เป็น Authorized Distributor แห่งเดียวในประเทศไทย

  • เรามีระบบตรวจสอบข้อมูลประจำตัวเครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่รวดเร็ว
  • มั่นใจในสินค้าของแท้ตามมาตรฐานที่ถูกต้องจาก Cummins
  • บริการหลังการขายจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรบตามมาตรฐาน Cummins Inc ซึ่งต้องผ่านการสอบวัดระดับทุกปี 
  • เข้าถึงสต็อกสินค้าทั้งหมดในประเทศไทย และประเทศเครือข่ายที่ให้บริการใกล้เคียง 
  • สามารถตรวจสอบการรับประกันตัวเครื่องและอะไหล่ได้อย่างรวดเร็ว