ขุมพลังสำหรับทุกการใช้งาน

100 ปี ที่สรรค์สร้างพลังงานสำหรับภาคเกษตรกรรม

เป็นเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 ที่เทคโนโลยีของเราได้ช่วยสนับสนุนการทำงานของเกษตรกรในกิจกรรมการผลิตในท้องไร้ท้องนาจนถึงการบริโภคของผู้คนปัจจุบันมีเครื่องยนต์การเกษตรของเราประมาณหนึ่งล้านเครื่องที่ขับเคลื่อนอุตสาหรกรรมนี้ทั่วโลก
เครื่องยนต์คัมมิ่นส์ x15e

X15 Efficiency Series (2020)

Efficiency Is More Than Fuel Economy.

The X15 Efficiency Series has the best fuel economy of any engine in its class, bar none. But there’s more to efficiency than miles per gallon. It’s having the best uptime in the industry, with the longest maintenance intervals so you can rack up more revenue miles every year. It’s having over-the-air connectivity so you don’t have to take time to visit a dealer for calibration updates. It’s real-time diagnostics that accelerate service accuracy and speed. It’s having the biggest, most capable parts and service network in the industry, so you can get rapid assistance no matter where your loads take you.

X15 Productivity Series (2020)

Designed To Handle The Heavy Lifting.

If you run concrete mixers, refuse vehicles, larger dump trucks or any other heavy application with severe duty cycles, Cummins new X15™ Productivity Series ratings have the torque, responsiveness and rugged durability that you demand.

เครื่องยนต์คัมมิ่นส์ productivity serires
เครื่องยนต์ cummins เกษตร b67

Power Units – Stage V

A TOTAL POWER PACKAGE – STAGE V / PERFORMANCE SERIES POWER UNITS

In global industry, reliability and performance are key and Cummins power units are supplied as a ready-made, torque-delivering, mechanical power package comprising the latest Stage V engines, cooling system and auxiliaries.