พลังงานสำหรับธุรกิจน้ำมันและก๊าซ
ที่คุณวางใจได้

ส่งมอบสมรรถนะที่คุณวางใจ แม้ในสภาวะที่ท้าทาย

ให้เทคโนโลยีของเราทำงานหนักเพื่อสนับสนุนการทำงานของคุณที่หน้างาน

Diesel Electronic B-Series