เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

นี่คือเรื่องราวของเรา : คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

คัมมิ่นส์เข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกโดยบริษัท ดีทแฮล์ม จำกัดในฐานะผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2507
ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้ตราสินค้า Cummins ได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดยการนำเข้าและจัดจำหน่ายของ บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในขณะนั้นภายใต้รูปแบบการค้าแบบ trading model ในระยะเริ่มต้น

จากการจัดจำหน่ายโดยตัวแทน (Distributor) สู่บริษัทร่วมทุน (Joint Venture) : คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
ด้วยความมุ่งมั่นในการผสมผสานจุดแข็งของสินค้าและบริการหลังการขายร่วมกับผู้จัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งในไทย Cummins Inc ได้มีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มการลงทุนและร่วมทุนกับบริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด ในการจัดตั้งเป็นลักษณะบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) ร่วมกันในปี พ.ศ. 2550 ด้วยชื่อจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกว่า “คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม”

ต่อมาในปี 2552 – ดีทแฮล์ม ได้ทำการประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทอย่างเป็นทางการจาก “บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด” เป็น “บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด” ด้วยมุ่งหวังเพื่อการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ในฐานะผู้นำด้านการขยายตลาดในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น “คัมมิ่นส์ ดีทแฮล์ม” จึงเปลี่ยนเป็น บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พันธกิจ

เหตุผลของการดำรงอยู่ของเรา

เพื่อทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นโดยขับเคลื่อนโลกที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

สิ่งที่เราปรารถนาที่จะทำให้สำเร็จ

คือ การสรรสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยสนับสนุนความสำเร็จของลูกค้า

คุณค่า

นี่คือสิ่งที่เรายึดมั่น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของเราทุกคนคือความสำคัญลำดับสูงสุดที่คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการและปฏิบัติตามหลักการทำงานที่ปลอดภัย เราส่งเสริมให้พนักงานของเรามีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงานของเรา เราส่งเสริมค่านิยมในการชื่นชมและให้รางวัลแก่พนักงานและพฤติกรรมที่ส่งเสริมสภาพการทำงานที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เราดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของสิ่งต่างๆ ในการทำงานทั้งหมดของเราเป็นประจำ ฝ่ายความความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของเราดำเนินการอย่างเข้มงวดตามหลักความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้สร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของเราทุกคน

ท้ายที่สุดแล้ว เป้าหมายสำคัญยิ่งของเราคือ สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สถานที่ทำงานที่ปลอดภัย วิธีการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน คู่ค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถดำเนินธุรกิจในเชิงรุกและขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

สิ่งแวดล้อมกับเรา

คัมมินส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ได้มีการลงทุนเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราจากกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายอย่างจริงจัง เราปฏิบัติตามกฏหมาย เราสนับสนุนกฎระเบียบเพื่อให้มั่นใจได้ถึงสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เรามีความกระตือรือร้นในการคิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เริ่มที่ตัวเราตั้งแต่ต้นทางการผลิตไปจนถึงการส่งมอบโซลูชั่นที่สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดให้แก่ผู้ใช้งานและลูกค้าของเรา เราจะยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่เพียงแต่เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้ประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และความทนทานเท่านั้น แต่เราจะนำเสนอสมรรถนะนั้นควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมที่สะอาด ดีต่อสุขภาพ และยั่งยืนสำหรับพวกเราทุกคน

โลกของเราจะยังมีความต้องการใช้พลังงานตลอดไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่วิกฤต และเราได้พยายามหาแนวทางแก้ไขความท้าทายระหว่าง 2 สิ่งนี้ Destination Zero คือเส้นทางที่เรามุ่งหมายไปสู่การมอบพลังงานที่โลกของเราต้องการด้วยการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์