เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตาม Segment
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบกำเนิดพลังงาน
ตั้งแต่พื้นที่ในเมืองที่มีความหนาแน่นสูงไปจนถึงสถานที่ห่างไกล และจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในบ้านไปจนถึงโซลูชันทางอุตสาหกรรม เรากำลังออกแบบพลังงานแห่งอนาคต

เทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับโลกที่เคลื่อนไหว

ตั้งแต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, paralleling controls, switchgear, transfer switches การควบคุมระดับ ไปจนถึงระบบตรวจสอบระยะไกลแบบดิจิตอล ไม่ว่าความต้องการของคุณคืออะไร เรายินดีให้การสนับสนุนแบบครบวงจร เริ่มจากการวางแผนร่วมกัน การออกแบบ การทดสอบ การติดตั้ง และบริการหลังการขายเพื่อสนับสนุนธุรกิจของคุณ

งานปศุสัตว์ I โรงเรือนเกษตร

ซูเปอร์มาร์เก็ต I ห้างสรรพสินค้า I สำนักงานให้เช่า

ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในการดำเนินงานของ Data Center

มหาวิทยาลัย I โรงเรียน

สำนักงานรัฐ I สำนักงานบริหาร I หน่วยราชการ I อาคารของรัฐ

โรงพยาบาล I ศูนย์บริการสาธารณสุข I คลินิก I สถานพยาบาลเอกชน

โรงงาน I สายการผลิต I ไฟสำรอง I ไฟสำหรับเหตุฉุกเฉิน

สายการผลิต I ท่อส่ง I ไฟสำรอง I ความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉิน

บ้าน I คอนโดมิเนียม I ที่พักอาศัย

แสงสว่าง I เครน I ห้องเย็น

ผลิตไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

ไฟฟ้าสำหรับระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่ห่างไกล

ลงทะเบียนเครื่องยนต์/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ลงทะเบียนเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณวันนี้ เพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า ข้อมูลทางเทคนิค การซ่อมบำรุง การนัดหมาย และการขอคำแนะนำพิเศษสำหรับคุณ