เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำหรับท่าเรือและระบบขนส่ง

ระบบไฟฟ้าสำรอง -เพื่อให้แน่ใจว่างานของคุณจะไม่หยุดชะงัก

มีไฟฟ้าสำรองอย่างเพียงพอเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการที่สำคัญได้ตลอดเวลา