มุ่งสู่อนาคตของงานรถไฟ
และระบบราง

สัมผัสขุมพลังแห่งอนาคตได้แล้ววันนี้

ในทุกที่ที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงของรถไฟและงานระบบราง เมื่อนั้นคุณต้องการคัมมื่นส์
เครื่องยนต์รถไฟ cummins qsk60

QSK60 for Rail (Non-Certified)