เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
สำหรับระบบสาธารณูปโภค

ออกแบบมาเพื่อเอาชนะทุกความท้าทาย

คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานด้านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสาธารณูปโภคมาอย่างยาวนาน
เรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่หลากหลายขนาดครอบคลุมความต้องการและสภาวะแวดล้อมที่คุณเผชิญ