โซลูชั่นที่ทรงพลัง
สำหรับบริการดูแลสุขภาพ

พลังที่เชื่อถือได้สำหรับการดูแลผู้ป่วยของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

คัมมิ่นส์นำเสนอโซลูชั่นด้านพลังงานด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มาพร้อมกับทางเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเต็มรูปแบบ
รองรับสำหรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสำหรับธุรกิจสถานพยาบาล