เพิ่มขีดความสามารถ
ให้ธุรกิจของคุณ

ให้ธุรกิจการเกษตรของคุณได้เปรียบในการแข่งขันกว่าใคร

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเราได้ช่วยสนับสนุนการทำงานภาคเกษตรกรรมของคุณให้มั่นคงและวางใจได้
คุณจึงสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น
คัมมิ่นส์ 6CTAA8

6CTAA8.3 for Commercial Industrial

6CTA8.3 for Commercial Industrial

คัมมิ่นส์ 6CTA8
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า cummins 6BTA5

6BTA5.9 for Commercial Industrial