โครงการอ้างอิง

โครงการอ้างอิง

ผลงานที่ผ่านมาของเรา

เทลลัส ดาต้าเซ็นเตอร์

สถานที่: นวนคร จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์: ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินขนาด 12 MW ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล C1675 D5A จำนวน 8 ชุด ซึ่งใช้เครื่องยนต์ต้นกำลัง KTA50 GS8 พร้อมระบบควบคุม PowerCommand® 3.3 และระบบควบคุมมาสเตอร์แบบดิจิตอล PowerCommand® Digital Master Control (DMC) 1000 จำนวน 2 ชุด

วัตถุประสงค์: ใช้เป็นระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินที่เชื่อถือได้ให้กับเทลลัสดาต้า
เซ็นเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดสำคัญได้อย่างต่อเนื่องระหว่างไฟฟ้าดับ

บริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จำกัด (DPA)

ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ของ DPA ใกล้กับกรุงเทพมหานครมีจำนวนเซิร์ฟเวอร์มากถึง 1,400 ตู้ ทำให้เป็นหนึ่งในดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดในไทย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานระดับสูง นอกจากนี้ สถานที่ตั้งซึ่งปลอดภัยจากน้ำท่วมยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ยกระดับความเชื่อถือได้ให้กับดาต้าเซ็นเตอร์นี้

ดาต้าเซ็นเตอร์ของ DPA ได้รับการออกแบบให้มีช่วงเวลาพร้อมใช้งานสูงกว่า 99.9999% พร้อมทั้งติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล

เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัด กาญจนบุรี

สถานที่:
ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์:
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 800DFHD ขนาด 1000 kVA จาก Cummins Power Generation ซึ่งให้กำลังโดยเครื่องยนต์ QST30G4

วัตถุประสงค์:
เพื่อใช้เป็นระบบไฟฟ้าสำรองให้กับระบบไฟฟ้าหลักของห้าง เพื่อให้ระบบไฟส่องสว่างและปั๊มยังสามารถทำงานได้ในช่วง 17 ชั่วโมงที่ห้างเปิดทำการในแต่ละวัน และเพื่อจ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับระบบแช่เย็นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมถึงป้ายฉุกเฉินและไฟส่องสว่างในช่วงที่ห้างปิดทำการ

เชื่อถือได้-ประสบการณ์ยาวนาน -เสียงรบกวนต่ำ

ลงทะเบียนเครื่องยนต์/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ลงทะเบียนเครื่องยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณวันนี้ เพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสินค้า
ข้อมูลทางเทคนิค การซ่อมบำรุง และการขอคำแนะนำสำหรับคุณ