เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับ
ทุกความต้องการในอสังหาเชิงพานิชย์

ส่งมอบความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และความหลากหลาย

คัมมิ่นส์ได้ออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในกลุ่ม high-range ใหม่ทั้งหมดเพื่อมอบความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการที่แตกที่ลูกค้าของคุณต้องการ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคัมมิ่นส์ b-series

B-Series Transfer Switch

The PowerCommand® B-Series is revolutionary bypass-isolation transfer switch solution for completely integrated and reliable power systems in mission critical applications.

X-Series Transfer Switch Series

Cummins PowerCommand® X-Series Transfer Switch series rely on proven Cummins technology to deliver fail-safe performance in mission critical applications. But they’re just one component of a completely integrated power system that encompasses decades of application expertise, comprehensive system engineering, exhaustive testing and validation, and a global network of advanced electrical engineers capable of providing on-site service and support.

cummins x-series
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Gtec cummins

GTEC Transfer Switch

The GTEC automatic transfer switch combines reliability and flexibility in a small, economical package for normal and generator set source monitoring, generator set starting, and load transfer functions. GTEC automatic transfer switches are ideal for IEC emergency, standby and optional standby applications.