เทลลัสดาต้าเซ็นเตอร์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด Standby Power

สถานที่: นวนคร จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์: ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินขนาด 12 MW ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล C1675 D5A จำนวน 8 ชุด ซึ่งใช้เครื่องยนต์ต้นกำลัง KTA50 GS8 พร้อมระบบควบคุม PowerCommand® 3.3 และระบบควบคุมมาสเตอร์แบบดิจิตอล PowerCommand® Digital Master Control (DMC) 1000 จำนวน 2 ชุด

วัตถุประสงค์: ใช้เป็นระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินที่เชื่อถือได้ให้กับเทลลัสดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดสำคัญได้อย่างต่อเนื่องระหว่างไฟฟ้าดับ

เหตุผลหลักที่ลูกค้าเลือกคัมมิ่นส์:

  • Cummins Power Generation (CPG) มีผลิตภัณฑ์และบริการที่พิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้ พร้อมทั้งมีระบบทั้งหมดแบบครบวงจร
  • บริการลูกค้าและความช่วยเหลือทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยม
  • ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนานด้านดาต้าเซ็นเตอร์

ระบบไฟฟ้าสำรองต่อเนื่องที่เหนือกว่าสำหรับธุรกิจโทรคมนาคม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีรายได้รวมมากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2015 หนึ่งในผู้เล่นรายหลักของธุรกิจนี้คือบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด หรือเอไอเอส ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันดับหนึ่งของไทยโดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 43%

ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันดับหนึ่งของประเทศ เอไอเอสมุ่งมั่นที่จะมอบบริการอย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้าตลอดเวลาแม้ในช่วงไฟฟ้าดับ บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของเอไอเอส เป็นเจ้าของและดำเนินกิจการเทลลัสดาต้าเซ็นเตอร์ (Tellus Data Center) ซึ่งเป็นชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเอไอเอส ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้ได้รับการออกแบบตามข้อกำหนดดาต้าเซ็นเตอร์ระดับ Tier 3 เพื่อให้มีช่วงเวลาหยุดให้บริการทั้งที่วางแผนและไม่ได้วางแผนไว้น้อยที่สุด

ระบบกำเนิดไฟฟ้าครบวงจร

ระบบไฟฟ้าสำรองขนาด 12 MW ของคัมมิ่นส์สำหรับเทลลัสดาต้าเซ็นเตอร์

Continuous innovation for the future

เพื่อให้ระบบมีความพร้อมใช้งานสูง บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จำกัด จึงจำเป็นต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดสำคัญได้อย่างต่อเนื่องในกรณีที่ไฟฟ้าดับ แฟกซ์ ไลท์ได้พิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ ได้แก่ ความคุ้มค่าของต้นทุน ความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ และบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

CPG ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ติดตั้งระบบ โดยพิจารณาจากความสามารถด้านการออกแบบ การรวมระบบ และการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองที่เชื่อถือได้ เอไอเอสจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคัมมิ่นส์จำนวน 12 ชุดในปี พ.ศ. 2544 สำหรับระบบชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 บริษัทได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มอีกสองชุด โดยมีกำลังการจ่ายไฟฟ้าสำรองรวม 2000 kVA

สำหรับโครงการนี้ CPG ได้วางระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินขนาด 12 MW โดยประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล C1675 D5A จำนวน 8 ชุด พร้อมด้วยระบบควบคุม PowerCommand® 3.3 และระบบควบคุมมาสเตอร์แบบดิจิตอล PowerCommand Digital Master Control (DMC) 1000 อีก 2 ชุด ระบบทั้งหมดใช้โปรโตคอลรับส่งข้อมูลแบบเดียวกัน โดยมีระบบควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานและการป้องกันต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของเทลลัสดาต้าเซ็นเตอร์มีความเชื่อถือได้และประสิทธิภาพ

ระบบควบคุมคู่ขนาน PowerCommand DMC 1000 ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานโดยรวมและสับเปลี่ยนระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้า รวมถึงการควบคุมและจัดการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การจัดการโหลด และการจัดลำดับการควบคุมการทำงาน

“ระบบควบคุมคู่ขนาน DMC 1000 ทำงานร่วมกับชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า PowerCommand โดยตรง ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งช่วยลดความซับซ้อนในการใช้งาน ระบบควบคุมทั้งสองชุดทำหน้าที่เป็นระบบสำรองซึ่งกันและกันภายในระบบกำเนิดไฟฟ้า ดังนั้น จึงทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสี่ชุดสามารถจ่ายกำลังไฟฟ้า 6 MVA ได้ตลอดเวลา” คุณอภิเชษฐ บรรลือนุชรี ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของคัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) อธิบาย

คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของคัมมิ่นส์อย่างเป็นทางการในไทย ยังใช้ความเชี่ยวชาญด้านดาต้าเซ็นเตอร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการติดตั้งและดำเนินการตลอดทุกขั้นตอนให้กับแฟกซ์ ไลท์ โดยคัมมิ่นส์
ดีเคเอสเอช สามารถให้บริการทุกด้านได้แบบครบวงจรในที่เดียว พร้อมทั้งคอยช่วยแก้ปัญหาทางเทคนิคให้กับแฟกซ์ ไลท์ได้อย่างรวดเร็ว

“เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคัมมิ่นส์พิสูจน์แล้วถึงความเชื่อถือได้จากการแก้ปัญหาเครื่องชิลเลอร์หยุดทำงานระหว่างที่ไฟฟ้าดับชั่วขณะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเราทำงานภายในระยะเวลาเพียง 7 วินาทีเพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับเครื่องชิลเลอร์ความเร็วสูง” คุณอภิเชษฐกล่าวเสริม

คิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคต

เอไอเอสพร้อมแล้วสำหรับการตอบรับความท้าทายใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมด้วยดาต้าเซ็นเตอร์ที่ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย โดยมี CPG เป็นผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าสำรองที่เชื่อถือได้ เพื่อให้เอไอเอสสามารถสร้างสรรค์บริการและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าในอนาคต

“เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคัมมิ่นส์พิสูจน์แล้วถึงความเชื่อถือได้จากการแก้ปัญหาเครื่องชิลเลอร์หยุดทำงานระหว่างที่ไฟฟ้าดับชั่วขณะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเราทำงานภายในระยะเวลาเพียง 7 วินาที
เพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับเครื่อง ชิลเลอร์ความเร็วสูง”

ติดต่อ คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) วันนี้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคัมมินส์ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด โทร 02-301-7500 หรือคลิกปุ่มด้านล่าง

โซลูชั่น Cummins ครบวงจรแห่งเดียวในไทย​

เราให้บริการโซลูชั่นเต็มรูปแบบสำหรับทุกความต้องการ ตั้งแต่สินค้า: เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับทุกการใช้งาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าครอบคลุมประเภทธุรกิจที่หลากหลาย ไปจนถึงบริการหลังการขาย: ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน วัสดุสิ้นเปลือง การซ่อม PM หรือ การทำ Overhaul ประจำปี ศูนย์บริการ วิศวกร และช่างเทคนิคโดย Cummins ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เรามีทีมขายคอยสนับสนุนทั่วประเทศ รวมถึงทุกความต้องการในประเทศลาวและกัมพูชา เราเป็นพันธมิตรโซลูชั่นด้านพลังงานที่ธุรกิจของคุณสามารถวางใจ

เครื่องยนต์ดีเซล

ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าสำรองตั้งแต่ฟาร์มปศุสัตว์ไปจนถึง Data Center ขนาดใหญ่

ชิ้นส่วนและอะไหล่

ชิ้นส่วนและอะไหล่คัมมิ่นส์แท้ รวมไปถึงไส้กรอง น้ำมันเครื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆที่เรามีพร้อมให้บริการ

งานบริการซ่อม

งานบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงทั้งในศูนย์ซ่อมมาตรฐานขนาดใหญ่และแบบ on-site บริการถึงหน้างาน