เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด Standby Power

สถานที่:
ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์:
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 800DFHD ขนาด 1000 kVA จาก Cummins Power Generation ซึ่งให้กำลังโดยเครื่องยนต์ QST30G4

วัตถุประสงค์:
เพื่อใช้เป็นระบบไฟฟ้าสำรองให้กับระบบไฟฟ้าหลักของห้าง เพื่อให้ระบบไฟส่องสว่างและปั๊มยังสามารถทำงานได้ในช่วง 17 ชั่วโมงที่ห้างเปิดทำการในแต่ละวัน และเพื่อจ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับระบบแช่เย็นได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รวมถึงป้ายฉุกเฉินและไฟส่องสว่างในช่วงที่ห้างปิดทำการ

เหตุผลหลักที่ลูกค้าเลือกคัมมิ่นส์:
ความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ยาวนาน ระดับเสียงรบกวนต่ำ

ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองจาก Cummins เพื่อซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย — เทสโก้ โลตัส เริ่มดำเนินธุรกิจในไทยเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยเป็นกิจการร่วมทุนระหว่างบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด, บริษัทลูกในไทยของเทสโก้ พีแอลซี ห้างค้าปลีกจากสหราชอาณาจักร และกลุ่มซีพีจากประเทศไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (ไฮเปอร์มาร์ท) และซูเปอร์มาร์เก็ตได้เปิดให้บริการหลายสาขาทั่วประเทศไทย ประกอบด้วยห้างซูเปอร์เซ็นเตอร์ประมาณ 20 สาขาในกรุงเทพมหานครและ 27 สาขาในต่างจังหวัด เทสโก้ โลตัสยังทำธุรกิจนำเข้าสินค้าเข้ามายังประเทศไทยและส่งออกสินค้าไทยไปยังสหราชอาณาจักร โดยประเทศไทยเป็นแหล่งจัดหาสินค้าหลักหนึ่งในหกแห่งของเทสโก้ พีแอลซี เพื่อจัดส่งสินค้าไปยังห้างในเครือทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกอบรมในทวีปเอเชียของเทสโก้ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีในภูมิภาคนี้

เทสโก้ โลตัสเป็นลูกค้ารายใหญ่ของ Cummins Power Generation มาโดยตลอด โดยได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคัมมิ่นส์จำนวน 22 เครื่องในห้างซูเปอร์เซ็นเตอร์ 11 สาขา รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งสาขาและดาต้าเซ็นเตอร์ที่สำนักงานใหญ่เทสโก้ โลตัสในกรุงเทพมหานคร และห้างซูเปอร์เซ็นเตอร์ 6 สาขาและศูนย์กระจายสินค้าที่วังน้อย

นอกจากนี้ ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งใหม่ของเทสโก้ โลตัสที่กำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันบนถนนจรัญสนิทวงศ์ในกรุงเทพมหานคร ก็จะมีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ Cummins Power Generation เพื่อจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินด้วยเช่นกัน

ระบบกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินที่เพิ่งติดตั้งล่าสุดให้กับเทสโก้ โลตัส คือที่เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในจังหวัดกาญจนบุรี บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น 800DFHD ซึ่งใช้เครื่องยนต์ต้นกำลัง QST30G4 สำหรับใช้เป็นระบบไฟฟ้าสำรองให้กับระบบไฟฟ้าหลัก จุดเด่นสำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่นนี้คือเสียงรบกวนต่ำ โดยมีค่าระดับเสียงอยู่ที่ไม่เกิน 85 dBA ที่ระยะหนึ่งเมตร

เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่มากกว่า 6,000 ตารางเมตร เปิดให้บริการ 17 ชั่วโมงต่อวัน และรองรับผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าเฉลี่ย 2,000 คนต่อวัน นอกจากระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินจะมีความสำคัญในช่วงเวลาให้บริการของห้าง เพื่อให้ลิฟต์ บันไดเลื่อน ไฟส่องสว่าง และปั๊มต่างๆ ยังคงทำงานได้ในระหว่างไฟฟ้าดับ ระบบไฟฟ้าสำรองยังมีความสำคัญในช่วงที่ห้างปิดทำการด้วยเช่นกัน เพื่อให้ระบบแช่เย็น รวมถึงป้ายฉุกเฉินและระบบไฟส่องสว่างหลังห้างปิด สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งให้กับห้างนี้มีพิกัดกำลังไฟฟ้าอยู่ที่ 1000 kVA ในขณะที่ความต้องการกำลังไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 1500 kVA

“เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจาก Cummins Power Generation มีจุดเด่นคือความเชื่อถือได้ซึ่งสำคัญมากสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะสำหรับห้างซุเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ต้องใช้ระบบทำความเย็นตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเก็บรักษาของสด” 

คุณบรรจง เจริญกิจพูลผล จากบริษัท เอส เอ็น บี คอนซัล-แตนท์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับเทสโก้ โลตัส กาญจนบุรี กล่าว

“เรามีความสัมพันธ์อันดีกับเทสโก้ โลตัสมายาวนานและเคยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เทสโก้ โลตัสมาแล้ว 22 เครื่อง และเราจะทำงานร่วมกับเทสโก้ โลตัสอย่างใกล้ชิดต่อไปใน
โครงการอื่นๆ ด้วยเช่นกัน” คุณอุดม เจริญพงศ์ จากบริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Cummins Power Generation กล่าว

ในขณะเดียวกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ Cummins Power Generation อีกหลายรุ่นยังคงทำหน้าที่เป็นระบบไฟฟ้าสำรองที่เชื่อถือได้ให้กับห้างเทสโก้ โลตัสสาขาอื่นๆ ทั้งในและนอกกรุงเทพ เช่น ศูนย์กระจายสินค้าที่วังน้อยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1125DFLE จำนวนสองชุด ซึ่งใช้เครื่องยนต์ต้นกำลังรุ่น KTA50G8 และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น 400DFEK อีกหนึ่งชุด ซึ่งใช้เครื่องยนต์ต้นกำลัง QSX15G8 หรือห้างเทสโก้ โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ที่ชลบุรี นครราชสีมา และอุดรธานี ซึ่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น 1005DFLC หนึ่งเครื่องที่แต่ละสาขา โดยมีเครื่องยนต์

ต้นกำลัง KTA50G3 ห้างเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์บนเกาะสมุยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 800DFHD และเครื่องยนต์ต้นกำลัง QST30G4 ในขณะที่สาขาตรังให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 580DFHA และเครื่องยนต์ต้นกำลัง QST30G1

สำหรับกรุงเทพมหานคร มีการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1005DFLC พร้อมเครื่องยนต์ต้นกำลัง KTA50G3 หนึ่งชุดสำหรับห้างเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์แต่ละสาขา ได้แก่ บางแค บางใหญ่ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ ประชาชื่น พระราม 3 พระราม 4 รามอินทรา-อาจณรงค์ รัตนาธิเบศร์ และสุขุมวิท 50 ในขณะที่สาขาบางกะปินั้นเลือกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 400DFEK และเครื่องยนต์ต้นกำลัง QSX15G8 ในการจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และซูเปอร์มาร์เก็ตของเทสโก้ โลตัสสาขาพงษ์เพชรใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 512DFGB และเครื่องยนต์ต้นกำลัง VTA28G5

ควบคุมระบบด้วย PowerCommand

Cummins Power Generation มีระบบควบคุมสำเร็จรูปแบบดิจิตอลอย่าง PowerCommand ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบ ผลิต ทดสอบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจรโดยผู้ผลิตรายเดียว

อุปกรณ์สำคัญของระบบกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้กับเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขากาญจนบุรีคือ ระบบควบคุม PowerCommand® ซึ่งเป็นระบบควบคุมที่พิสูจน์แล้วด้วยฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ เช่น ระบบปรับและควบคุมแรงดันไฟฟ้าในตัวแบบดิจิตอล ระบบตรวจวัดแบบอนาล็อกและดิจิตอล ระบบตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์แบบดิจิตอล ระบบเริ่มเดินเครื่องอัจฉริยะ ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบเชื้อเพลิงตามอุณหภูมิเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการเริ่มเดินเครื่อง รวมถึงช่วยลดปริมาณควัน ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่สำหรับทดสอบแบตเตอรี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบป้องกันอัลเทอร์เนเตอร์ AmpSentry
เป็นต้น

ชุดควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์ของระบบ PowerCommand ช่วยให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและชุดสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และรับส่งข้อมูลดังกล่าวระหว่างกัน รวมถึงรับส่งข้อมูลร่วมกับระบบบริหารจัดการอาคารอื่นๆ PowerCommand มีฟังก์ชั่นควบคุมต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ การทดสอบ การป้อนกลับข้อมูล และการดำเนินการแก้ไข ทำให้ระบบมีความเชื่อถือได้และประสิทธิภาพมากขึ้น ฟังก์ชั่นควบคุมเหล่านี้จะทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ PowerCommand สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ แม้จะไม่ได้กำลังใช้งานอยู่

ติดต่อ คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) วันนี้เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคัมมินส์ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด โทร 02-301-7500 หรือคลิกปุ่มด้านล่าง

โซลูชั่น Cummins ครบวงจรแห่งเดียวในไทย​

เราให้บริการโซลูชั่นเต็มรูปแบบสำหรับทุกความต้องการ ตั้งแต่สินค้า: เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับทุกการใช้งาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าครอบคลุมประเภทธุรกิจที่หลากหลาย ไปจนถึงบริการหลังการขาย: ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน วัสดุสิ้นเปลือง การซ่อม PM หรือ การทำ Overhaul ประจำปี ศูนย์บริการ วิศวกร และช่างเทคนิคโดย Cummins ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เรามีทีมขายคอยสนับสนุนทั่วประเทศ รวมถึงทุกความต้องการในประเทศลาวและกัมพูชา เราเป็นพันธมิตรโซลูชั่นด้านพลังงานที่ธุรกิจของคุณสามารถวางใจ

เครื่องยนต์ดีเซล

ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าสำรองตั้งแต่ฟาร์มปศุสัตว์ไปจนถึง Data Center ขนาดใหญ่

ชิ้นส่วนและอะไหล่

ชิ้นส่วนและอะไหล่คัมมิ่นส์แท้ รวมไปถึงไส้กรอง น้ำมันเครื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆที่เรามีพร้อมให้บริการ

งานบริการซ่อม

งานบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงทั้งในศูนย์ซ่อมมาตรฐานขนาดใหญ่และแบบ on-site บริการถึงหน้างาน