Gas Generator คืออะไร

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Generator) คืออะไร? ลดต้นทุนธุรกิจได้อย่างไร?

ในปี 2024 อุตสาหกรรมทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทน (Renewable energy) และความยั่งยืน (Sustainability) มากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ  ทั้งในแง่ของการดำเนินธุรกิจ การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการไตร่ตรองว่าควรอุปโภคและบริโภคแบบใดและอย่างใด

Cummins ในฐานะผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์ชั้นนำของโลกเองก็ได้ให้ความสำคัญ และผลักดันเรื่องความยั่งยืนมาโดยตลอด นักวิจัยและวิศวกรของเราจึงตั้งใจออกแบบ คิดค้น และทดสอบซ้ำ เพื่อผลิต Gas Generator หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซขึ้นมารองรับการใช้งานของอุตสาหกรรมที่สามารถนำวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาใช้เป็นเชื้อเพลิง (ผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้กลายสภาพเป็นก๊าซมีเทน) ป้อนให้แก่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ  โดยยังคงผลลัพธ์เป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อนที่อุตสาหกรรมสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

Cummins มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Generator) หรือไม่? และใช้กับก๊าซชนิดใดได้บ้าง?

Cummins มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Generator) หลายรุ่น หลายกำลังเพื่อรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน หนึ่งในนั้นคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ  Cummins Gas Generator Set HSK78G ที่สามารถนำของเสีย น้ำเสียจากกระบวนการผลิตเหล่านี้มาใช้
 1. มูลสัตว์ในฟาร์ม
 2. เศษอาหาร และน้ำเสีย เศษวัตถุดิบที่ต้องทิ้งจากโรงงานอาหารแปรรูป 
 3. น้ำเสีย น้ำทิ้ง เศษอาหาร จากอาคารที่อยู่อาศัย / อาคารสำนักงาน 
 4. น้ำเสียและของเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตน้ำมันพืช
 5. น้ำทิ้ง และกากมันที่เหลือจากการผลิตแป้ง
 6. น้ำทิ้งที่เหลือจากโรงงานเอทานอล
 7. พืชพลังงานที่ใช้ในโรงไฟฟ้า
 8. บ่อขยะชุมชน
จากนั้น นำไปผ่านขั้นตอนการบ่มหมักเพื่อให้ได้ก๊าซมีเทน เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงก๊าซป้อนให้แก่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า นอกจากจะเป็นการช่วยลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและการกำจัดขยะแล้ว ที่สำคัญยิ่งธุรกิจของคุณยังได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทน (Methane) ก๊าซเรือนกระจกอันดับ 2 รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้โลกของเราร้อนขึ้นๆอย่างทุกวันนี้

โดยกระบวนการจะเริ่มตั้งแต่การนำมูลสัตว์ เศษอาหารสด น้ำเสีย กากปาล์ม เปลือกมัน เปลือกข้าวโพด ที่ เหลือทิ้งจากการผลิตมาเข้ากระบวนการหมักเพื่อให้ได้ก๊าซมีเทน (Methane Fermentation) และนำไปเป็นเชื้อเพลิงให้แก่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (จึงเป็นที่มาของความแตกต่างระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงดีเซลกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ) โดยจะได้ output หรือผลผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า (Electricity) และ พลังงานความร้อน (Heat) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับ Cummins Gas Generator Set HSK78G เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซที่คิดค้นและผลิตขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อะไหล่พร้อมเปลี่ยนประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนเต็มกำลัง  ได้ spec ตามมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย emission สากล (Global Compliance) โดยระดับการปล่อยไอเสียต่ำที่สุด 250 มก./Nm3 (0.5 ก./hp-ชม.) NOx ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำบัดของเสียปล่อยทิ้งซึ่งเป็นต้นทุนที่ต้องแบกรับอีกในภายหลัง*

*หากมีการใช้เครื่องตามคู่มือ ทำการบำรุงรักษารวม ทั้งใช้อะไหล่แท้และช่างคัมมิ่นส์อยู่เสมอ

ทำ Major Overhaul กับ ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซเครื่องใหม่แบบไหนคุ้มค่ากว่ากัน?

Gas generator overhaul vs ซื้อเครื่องใหม่

นับถึงปัจจุบัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซในตลาดส่วนมากมีอายุใช้งานครบ/เกือบครบ 80,000 ชม อันถึงกำหนดในการทำ Major Overhaul ซึ่งกินค่าใช้จ่าย 70-80% ของราคาซื้อเครื่องใหม่ 

มาเปรียบเทียบกันให้ชัด ๆ ว่าจะซื้อหรือจะซ่อมดี?

ตารางเปรียบเทียบเครื่องเก่าทำ Major Overhaul ≠ ซื้อCummins Gas Genset ใหม่

*การตัดสินใจทำ Major Overhaul เมื่อพิจารณาเพียงค่าซ่อมเบื้องต้นคุณอาจเห็นตัวเลขที่ถูกกว่าและตัดสินใจซ่อมแทนการซื้อ เพราะลืมคิดถึงค่าใช้จ่ายอีก > = 20% ของ Balance of plant หรือองค์ประกอบส่วนควบอื่น ๆ เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ   ซึ่งท้ายที่สุดแล้วค่าใช้จ่ายโดยรวมอาจไม่ได้ถูกอย่างที่คิด

ข้อดีของการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Generator)

รวม 4 จุดเด่นว่าทำไม Cummins Gas Generator Set HSK78G จึงเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซที่อุตสาหกรรมประเภทที่วัตถุดิบเหลือจากกระบวนการผลิตสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ ควรเลือกใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ?

 1. ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจ
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ Cummins Gas Generator (HSK78G) สามารถนำเอาวัตถุดิบเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ  มูลสัตว์ เศษอาหารสด น้ำเสีย กากปาล์ม กากมัน มาเข้ากระบวนการหมักเปลี่ยนเป็นก๊าซมีเทนที่นำมาใช้ป้อนเป็นเชื้อเพลิงเข้าเครื่องแทนน้ำมันดีเซลจึงช่วยลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและค่าบำบัด กำจัดของเสียไปพร้อมกัน
 2. เพิ่มรายได้เสริมหรือสนับสนุนเกษตรกร
  กากหลังจากการหมักสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ย ขายให้แก่โรงงานปุ๋ย หรือแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรพื้นที่ข้างเคียงนำไปใช้ประโยชน์ เป็นการทำ CSR ในอีกทางหนึ่ง
 3. ได้กำไรและรับผิดชอบต่อสังคมไปพร้อมกัน
  ลดการทิ้งขยะซึ่งก่อให้เกิดก๊าซมีเทน (Methane) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกอันดับที่สองรองจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนได้มากที่สุด และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ส่วนหนึ่งขององค์กรแสวงหากำไรที่รับผิดชอบต่อสังคม
 4. ลดมลพิษ
  ประโยชน์เพิ่มเติมที่คุณจะได้จากการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซคือลดการปล่อยก๊าซพิษสู่ชั้นบรรยากาศอย่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ ก๊าซมีเทน (CH4) จากมูลสัตว์และน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งองค์กรที่มีการปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนต่างที่เหลือจะถูกเรียกว่า คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) สามารถนำมากำหนดราคาแล้วจำหน่ายให้แก่องค์กรอื่น ๆ หรือตลาดคาร์บอนเครดิต

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Generator) เหมาะกับอุตสาหกรรมไหนบ้าง?

อุตสาหกรรมที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Genset) ตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าและยังช่วยจัดการเศษวัตถุดิบเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีดังนี้

 1. ฟาร์มปศุสัตว์
 2. โรงงานแปรรูปอาหารทะเล
 3. โรงงานผลิตแป้งมัน
 4. โรงไฟฟ้าจากพืชพลังงาน
 5. โรงผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน
 6. โรงกำจัดขยะชุมชน
 7. อุตสาหกรรมเอทานอล
 8. อุตสาหกรรมปาล์ม
 9. และโรงงานที่มีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติผ่าน

“เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซคัมมิ่นส์ (Cummins Gas Generator) ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตท่ามกลางโลกที่ยั่งยืน”

เหตุผลที่ควรซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซคัมมิ่นส์ (Cummins Gas Genset) จาก Cummins DKSH (Thailand)

 • เราคือ Authorized Distributor แห่งเดียวในประเทศไทย
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซถูกวิจัย พัฒนา และผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยนักวิจัย วิศวกร และโรงงานของ Cummins Inc
 • อะไหล่ ชิ้นส่วน น้ำมันเครื่อง และเคมีภัณฑ์ มีสนับสนุนพร้อมในตลาด*
 • ช่างซ่อมบำรุง และแผนซ่อมบำรุงเหมาะสมกับความต้องการทำงานหนัก-เบาของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
 • การปล่อย emission ตรงกับสภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนที่ต้องการการเยียวยาอย่างเร่งด่วน

*ในขณะเครื่องเก่าอายุ 8-10 ปีอาจไม่สามารถหาอะไหล่บางตัวได้แล้วในปัจจุบัน

สนใจเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Generator) ของ Cummins สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) โทร. 02-301-7500 หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่าง

โซลูชั่น Cummins ครบวงจรแห่งเดียวในไทย

เราให้บริการโซลูชั่นเต็มรูปแบบสำหรับทุกความต้องการ ตั้งแต่สินค้า: เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับทุกการใช้งาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าครอบคลุมประเภทธุรกิจที่หลากหลาย ไปจนถึงบริการหลังการขาย: ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน วัสดุสิ้นเปลือง การซ่อม PM หรือ การทำ Overhaul ประจำปี ศูนย์บริการ วิศวกร และช่างเทคนิคโดย Cummins ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เรามีทีมขายคอยสนับสนุนทั่วประเทศ รวมถึงทุกความต้องการในประเทศลาวและกัมพูชา เราเป็นพันธมิตรโซลูชั่นด้านพลังงานที่ธุรกิจของคุณสามารถวางใจ

เครื่องยนต์ดีเซล

ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าสำรองตั้งแต่ฟาร์มปศุสัตว์ไปจนถึง Data Center ขนาดใหญ่

ชิ้นส่วนและอะไหล่

ชิ้นส่วนและอะไหล่คัมมิ่นส์แท้ รวมไปถึงไส้กรอง น้ำมันเครื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆที่เรามีพร้อมให้บริการ

งานบริการซ่อม

งานบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงทั้งในศูนย์ซ่อมมาตรฐานขนาดใหญ่และแบบ on-site บริการถึงหน้างาน