เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในฟาร์มไก่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกี่ยวกับงานปศุสัตว์อย่างไร?

การทำปศุสัตว์ หมายถึง การทำกิจกรรมที่มีการนำสัตว์เศรษฐกิจมาเลี้ยงเพื่อประโยชน์ในการใช้งานหรือเพื่อเป็นอาหาร โดยอาจหมายทั้งสัตว์สี่เท้า เช่น วัว🐄 ม้า🐎 แพะ🐏 แกะ🐑 หมูและสัตว์ปีก เช่น  เป็ด🦆 ไก่🐓

เมื่อสัตว์เป็นสิ่งที่ชีวิต ย่อมหมายถึงต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมและต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพความเป็นอยู่ เมื่อนั้น อาหาร-น้ำ-แสงสว่าง(แสงไฟ)-อุณหภูมิและสุขอนามัยจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้

วันนี้เราจะไปเที่ยวฟาร์มไก่ระบบปิดกัน👨🏻‍🌾

ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์และ GAP : Good Agriculture Practices* ได้มีข้อกำหนดควบคุมการปฏิบัติืั้ดีเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงไก่ (ทั้งไก่ไข่และไก่เนื้อ) โดยเฉพาะในส่วนของโรงเรือนที่ชัดเจน อาทิเช่น

  • ทำเลที่เลี้ยง ต้องตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ห่างไกลจากแหล่งสารเคมี การปนเปื้อนทางกายภาพ และห่างจากแหล่งสัตว์ปีกอื่นๆ
  • อาหารและน้ำดื่ม สถานที่เก็บอาหารที่ถูกสุขลักษณะ น้ำดื่มสะอาด
  • แสงสว่างที่พอดี ความเข้มของแสง10 ลักซ์*และมีช่วงเวลาปิดมืดที่เหมาะสม
  • พื้นที่ต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะไม่แออัด เพื่อให้ไก่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสมและไม่เกิดการบาดเจ็บ
  • มีระบบถ่ายเทอากาศ ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับฤดูกาล
  • อุณหภูมิและความชิ้นสัมพัทธ์ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม กับอายุไก่และฤดูกาล
  • ระดับแก๊สต้องได้รับการจัดการให้ไม่สูงเกินกำหนด แอมโมเนีย /คาร์บอนไดออกไซด์ / คาร์บอนมอนอกไซด์  นอกจากนี้ ยังมีการชะล้าง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ระบบเตือนภัย สัญญาณฉุกเฉินอีกมากมาย

🐔เมื่อขนาดการเลี้ยงไม่ใช่ไก่ 10-20 ตัว แต่หมายถึงหลัก 1,000 ตัว ไปจนถึง 100,000 ตัว
🌱เมื่อออกนอกโรงเรือน ภายในฟาร์มก็ยังมีอาคารและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ต้องการไฟฟ้า

ย่อมหมายถึงความต้องการใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นพัดลมระบายอากาศ แสงไฟ พัดลม ระบบจ่ายน้ำ-จ่ายอาหารอัตโนมัติ ปั๊มน้ำจ่ายน้ำดื่มหรือการฉีดล้าง ห้องเก็บอาหาร ตู้แช่ยารักษา ฯลฯ⚡ที่มากขึ้นตามลำดับ และ #ต้องมั่นใจได้ว่าจะมีไฟฟ้าใช้ในส่วนที่อันตรายถึงชีวิตและความเสียหายทางธุรกิจอยู่เสมอ

คุณพอนึกออกแล้วใช่หรือไม่ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกี่ยวกับงานปศุสัตว์ตรงไหน?

คำตอบก็คือ ในทุกกิจกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในงานของคุณ

ติดต่อ คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) วันนี้ เพื่อปรึกษาหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการคัมมิ่นส์ที่เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจของคุณ
โทร. 02-301-7500 หรือคลิกที่ปุ่มด้านล่าง

โซลูชั่น Cummins ครบวงจรแห่งเดียวในไทย

เราให้บริการโซลูชั่นเต็มรูปแบบสำหรับทุกความต้องการ ตั้งแต่สินค้า: เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับทุกการใช้งาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าครอบคลุมประเภทธุรกิจที่หลากหลาย ไปจนถึงบริการหลังการขาย: ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน วัสดุสิ้นเปลือง การซ่อม PM หรือ การทำ Overhaul ประจำปี ศูนย์บริการ วิศวกร และช่างเทคนิคโดย Cummins ของเราได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เรามีทีมขายคอยสนับสนุนทั่วประเทศ รวมถึงทุกความต้องการในประเทศลาวและกัมพูชา เราเป็นพันธมิตรโซลูชั่นด้านพลังงานที่ธุรกิจของคุณสามารถวางใจ

เครื่องยนต์ดีเซล

ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าสำรองตั้งแต่ฟาร์มปศุสัตว์ไปจนถึง Data Center ขนาดใหญ่

ชิ้นส่วนและอะไหล่

ชิ้นส่วนและอะไหล่คัมมิ่นส์แท้ รวมไปถึงไส้กรอง น้ำมันเครื่อง และวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆที่เรามีพร้อมให้บริการ

งานบริการซ่อม

งานบริการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงทั้งในศูนย์ซ่อมมาตรฐานขนาดใหญ่และแบบ on-site บริการถึงหน้างาน