เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบกำเนิดพลังงาน
ตั้งแต่พื้นที่ในเมืองที่มีความหนาแน่นสูงไปจนถึงสถานที่ห่างไกล และจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในบ้านไปจนถึงโซลูชันทางอุตสาหกรรม เรากำลังออกแบบพลังงานแห่งอนาคต

เทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับโลกที่ไม่หลับใหล

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, paralleling controls, switchgear, transfer switches การควบคุมระดับระบบและการตรวจสอบระยะไกลแบบดิจิตอล ไม่ว่าความต้องการของคุณคืออะไร เรายินดีให้การสนับสนุนแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบไปจนถึงการติดตั้งอละบริการหลังการขาย

งานเกษตรกรรม

โรงเรือน I การระบายอากาศ
แสงสว่าง I ระบบจ่ายอาหาร

อสังหาเชิงพาณิชย์

โรงแรม I ซูเปอร์มาร์เก็ต I ห้างสรรพสินค้า I สำนักงานให้เช่า

Data Center

ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อรักษาข้อมูล

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัย I โรงเรียน

หน่วยงานราชการ

สำนักงานรัฐ I สำนักงานบริหาร I หน่วยราชการ

สถานพยาบาล

โรงพยาบาล I ศูนย์บริการสาธารณสุข I คลินิก

โรงงานอุตสาหกรรม

โรงงาน I สายการผลิต I ไฟสำรองไฟฉุกเฉิน

น้ำมันและก๊าซ

สายการผลิต I ท่อส่ง I ไฟสำรอง ความปลอดภัย

อาคารที่พักอาศัย

บ้าน I คอนโดมิเนียม
ที่พักอาศัย

งานท่าเรือและ
ระบบขนส่ง

แสงสว่าง I เครน I ห้องเย็น

โทรคมนาคม / IT

ผลิตไฟฟ้าเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงาน

งานสาธารณูปโภค

ไฟฟ้าสำหรับระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่ห่างไกล