ขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ

โซลูชั่นทางการทหารที่หลากหลาย
สำหรับความท้าทายในการปฏิบัติงานป้องกัน

เครื่องยนต์คัมมิ่นส์สำหรับการปฏิบัติงานทางการทหารให้บริการพลังงานที่คุณต้องการสำหรับการใช้งานป้องกันภาคพื้นดินและทางทะเลทั้งหมด เรามุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อนภารกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จผ่านพลังของเครื่องยนต์คัมมิ่นส์หลากหลายรูปแบบและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในเครื่องยนต์สันดาปไปถึงโซลูชันพลังงานไฟฟ้า

Rugged Mobile Power

The Rugged Mobile Power (RMP) is a version of the original Advanced Medium Mobile Power Sources (AMMPS) generator which is available to US and non-US militaries for use in tactical environments and beyond.

DQBPU Power Unit

The DQBPU is designed for basic expeditionary airfield resources (BEAR). It uses military Power Command Control and offers significant operational advantages for all military services.

X15 Productivity Series (2021)

The Power to Deliver.

You get the best of both worlds with horsepower and torque curves optimized for the most challenging applications. Whether you’re transporting raw materials in quad-axle dump trucks, moving 130,000 lbs down the interstate, or fall into a multi-purpose category, you’ll get access to whatever blend of power or efficiency you desire with the EPA2021 X15 Productivity Series.